Elektriksel Sıcaklık Kalibratörleri

Infrared termometre

Kuru Blok Kalibratör

Ortam Nem Ölçer

Su / Alkol / Yağ Banyosu

Termal Kamera

Termometre (Probu ile birlikte) -80°..+650°C

Cam Termometre -80°..+250°C.

Tamburlu Sıcaklık – Nem Yazıcısı

Etüv

Otoklav

Sterilizatör

İklim Dolabı

Soğuk Oda

Direnç Termometreleri
Termometre Göstergesi (Elektriksel Kalib.)
Termostat (Elektriksel Kalib.)
Termokupl
PT100 Simulator (Elektriksel Kalib.)
Duvar tipi Nem – Sıcaklık Ölçer
Sıcaklık Yazıcısı
Sıcaklık – Nem Yazıcısı digital
Kül Fırını
Buzdolabı