Analog ve dijital manometre (analog and digital Pressure gauge)

Kapalı kapta, basınç altında bulunan sıvı ve gaz basıncını ölçmeye yarayan ölçüm aletlerine manometre denir.
Basınç ölçer olarak da adlandırılır. Sıvı veya gazların bulundukları kapların birim alanlarına uyguladıkları kuvvete basınç denir. 
Manometreler, sıvılı ve metal manometreler olarak iki tiptir. 
Kullanım amacı basınç altında çalışan sistemlerde yeterli basıncın sağlanıp sağlanmadığını ölçmek üzerinedir.  
Ayrıca minimum ve maksimum basınç değerlerini üzerinde bulunduran tipleri mevcuttur.
Basınç transmitterleri (Pressure transmitter)

Basıncın ölçülmesini sağlayan sensörlere basınç sensörleri denir. 
Transmitter ise ölçülen basıncın büyüklüğünü veya değişimini standart bir elektriksel değere çevirir.
Basınç Kalibratörleri (pressure calibrator)

Tüm basınç cihazlarını kalibre etmek ve bakımını yapmak için uygun basınç kaynağıdır.
Transmitter cihazlarının kontrolü için  miliamper Ölçümü ve üretimi modları da bulunmaktadır.